REGLEMENT 

op deze pagina laten wij u onze huisregels zien:

Wedstrijdreglement H.S.V. O.K.O.

De puntenteling :

Het gaat als volgt.

Wie eerste in zijn vak is geworden krijgt  1 punt , tweede 2 punten,  derde 3 punten, enz.,enz.

Elke deelnemer die geen vis heeft gevangen , maar wel aanwezig is krijgt 3 punten meer als de laatste die vis heeft gevangen  in vak A of B

Is men niet aanwezig ,dan krijgt men 10 punten meer dan de laatste die vis heeft gevangen.

De deelnemer die aan het eind van de competitie het minst aantal punten heeft is kampioen.

Als bij de einduitslag een aantal deelnemers gelijk aantal punten hebben, wordt gekeken wie de meeste 1e plaatsen bij elkaar heeft gevist tijdens de competitie strijd.

Is de strijd dan nog niet beslist, dan wordt gekeken wie het meeste gewicht of lengte bij elkaar heeft gevist.

Elke deelnemer dient naar afloop van de wedstrijd zijn kaart in te leveren ook als men geen vis heeft dit is voor de punten telling.