NIEUWS 

 

Algemene ledenvergadering hengelsportvereniging O.K.O   2024

 Op vrijdag 23 februari 2024 vind de jaarlijkse ledenvergadering plaats bij de
 fam. Riezebos  Vierhuizenweg 16  Oldebroek,
 
De zaal in om 19.30 open en de vergadering begint om 20.00 elk lid is van harte welkom en de koffie staat klaar.
Komt allen en maak je wensen kenbaar zo dat wij het kunnen proberen uit te voeren.

 

Agenda ledenvergadering  H.S.V.  O.K.O  2024.

1. Opening door de voorzitter.
2. Behandeling notulen 2023
3. Mededeling bestuur.
4. Financieel overzicht 2023.
    Een nieuw kascontrole vrijwilliger.
5. Huldiging kampioenen 2023
    Pauze.
6. Bestuursverkiezing 2024
7. Rondvraag.

 

 

Algemene Ledenvergadering van 24 februari 2023 bij de fam. Riezebos in Oldebroek,

1. Opening:

Om 20.00 uur opende de voorzitter de vergadering en heette alle aanwezigen een hartelijk welkom.
Onder de  aanwezigen waren , 2 leden  1 commissielid en 5 bestuursleden.
De heren T.G.v. Brummen en H.v. Lente hebben zich afgemeld.

 2. Notulen ledenvergadering 22 april 2022 :
Er lagen een aantal exemplaren op tafel, en iedereen heeft ze kunnen lezen.
Tevens waren de notulen vermeld op onze site, daarnaast is het mogelijk om de notulen per email te ontvangen.
Er waren geen op of aanmerkingen, zodat de notulen onveranderd zijn goed gekeurd en vastgesteld.


3. Mededeling bestuur:
Contributie verhoging 2024: 
Sportvisserij Nederland en Sportvisserij Oost Nederland hebben voor 2024 een verhoging aan verkondigd dat betekend dat we dit moeten door berekenen naar onze leden voor de senioren komt de contributie op 40,00 extra vispas op 27.50 en voor de jeugd  op 15.00  

 Wedstrijden;
De inleg voor de seniorenwedstrijden wordt verhoogd en komt dit jaar op, competitie wedstrijden  5,- en de dagwedstrijd  op 10,-
Tevens is de aanvang van de wedstrijden in de polder veranderd naar , 7.00 loting en vissen van 8.00 tot 13.00.

 4. Financieel overzicht 2022:
Er is een overzicht gemaakt en ziet er goed uit met een positief saldo.
Dhr. T.G.v. Brummen heeft zich afgemeld als kascommissielid, omdat hij geen lid meer is, en wij willen dhr. W. v. Asselt bedanken voor het  controleren van de kas dit jaar.  
Voor het jaar 2024 heeft dhr. R. Janssen aangemeld samen met dhr. W.v. Asselt de kas te controleren.
 

 5. Bestuursverkiezing:
De voorzitter dhr. .R .v. Asselt en bestuurslid dhr. J. Schreurs zijn aftredend maar wel herkiesbaar, er zijn geen tegen kandidaten, en zijn ze met alle stemmen voor herkozen.

 6. Rondvraag: `
Dhr R. Jansen :  Is er nog onderzoek gedaan onder de wedstrijdvissers om elders ook een wedstrijd te houden en de langer te vissen. We hebben overlegd met de wedstijdvissers en die hebben de voorkeur gegeven om langer te vissen in de polder en niet elders.
Waterplanten Kooiveen : Er is nu al gemaaid van de waterplanten in Kooiveen dit is wel vroeg in het seizoen. Er wordt gekeken als we voor de jeugdcompetitie nog een keer zelf nog een keertje plaatsen zo veel mogelijk vrij kunnen maken van de plantengroei.
Sluisje Kooiveen: Er ligt nu een duiker en er wordt na gevraagd bij het waterschap wat daar gaat gebeuren met het sluisje.

 Helaas stond de huldiging van de kampioenen niet op het agenda, maar is als nog behandeld.

 7. Huldiging kampioenen 2022:

 Competitie Oosterwolde

1e H.v. Lente

11  punten

1495  cm

2e  E.v. Kolthoorn

17  punten

1493  cm

3e  F. Evink

21 punten

1124  cm

 Competitie Polder

1e F. Evink

15 punten

19100 gr

2e R.v. Asselt

16 punten

20417 gr

3e  E.v.Kolthoorn

17 punten

15826 gr

 Clubkampioen 2022:
1e  F.  Evink              4  punten
2e  E.v. Kolthoorn     5  punten
3e  R.v. Asselt           8  punten

 8. Sluiting:

Om 21.15 uur maakte de voorzitter een einde aan de vergadering en bedankte alle aanwezigen voor de belangstelling en wenste ons allen een goed, en visrijk en vooral niet te vergeten  een sportief seizoen toe.

 R.v.Asselt                                    E.v. Asselt-Boonestro                              F. Evink

Voorzitter:                                   Penningmeester:                                      Secretaris:

 

 

 


 

H.S.V -O.K.O   Roofvis wedstrijd

Hengelsportvereniging O.K.O wil alle jeugdleden van O.K.O  uitnodigen om mee te doen aan de eerste jeugd roofvis competitie sinds jaren.

De competitie wordt op 2 zaterdagen gehouden. Dit zal zijn op 18 november 2023 en 23 December 2023.
Met een eventuele uitloop naar februari of maart en is in 2 verschillende wateren van onze vereniging.
Deze worden nader bepaald door de jeugd wedstrijdcommissie en bestuurslid
De wedstrijden worden gevist op cm, dit houd in dat het totaal aantal gevangen centimeters bij elkaar opgeteld worden en daar vanuit komen de nummers  1 ,2 ,3 enzovoort.

De start van de wedstrijd is om 10.00 uur en eindigt om 14.00 uur
Alle aassoorten zijn toegestaan  UITGEZONDERD LEVEND AAS
De te vangen vissen die mee tellen zijn baars, snoek en snoekbaars
De vis dient met respect en goed fatsoen behandeld te worden.         
Als je in bezit bent  dan graag onthaakmat en een  (groot) schepnet  mee nemen.

Wil je mee doen dan graag voor 12 november inschrijven en onderste strook  inleveren bij
 Adrie Schreurs,
 de hagen 139.
 Oldebroek
Schrijf je snel in want vol is vol.
Zijn er nog vragen stel ze gerust via de contacten op  www.hsv- oko.nl

*******************************************************************

Naam deelnemer  : ___________________________________________________

Adres                       : ___________________________________________________

Woonplaats           : ________________________ ___________________________

Mobiel nr   van ouder           : 06                -

________________________________________________


  

 

Jeugdavond 2023

 

Op vrijdag 3 februari hadden we onze jaarlijkse jeugdavond die we mochten houden bij de familie A. Riezebos aan de vierhuizenweg in Oldebroek.
Op deze avond werden een aantal rondjes bingo gespeeld en de prijzen zijn beschikbaar gesteld door Ubink wezep en Gardenbroek Elburg.
Ook werden we deze avond voor zien van een broodje met een snack er op en het drinken werd ook niet vergeten.
Teven werden de prijs winaars van 2022 gehuldigd  door een van onze bestuursleden.

Groep: A.
1. Keano Jansen          616 cm en   9 punten
2. Jasper Kroneman     769 cm en 10 punten
3. Joel v.d. Vechte       531 cm en 11 punten

Groep: B.
1. Aron Riezebos      554 cm en 10 punten
2. Chris Westerink    248 cm en 19 punten
3. Milan Bleij            547 cm en 20 punten

Generaal kampioen  met de meeste aantal cm aan vis was Jasper Krooneman  769 cm
De grootste vis werd gevangen door Aron Riezebos 25cm
Onze dank gaat uit aan de fam. Riezebos ,Ubink Wezep en Gardenbroek Elbug die deze avond hebben gesponsord.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Geachte Leden

De vispassen van 2023 zijn uitgegeven aan de leden die automatische incasso hebben.
Mocht je geen automatische incasso hebben, maar toch de vispas van 2023 willen bemachtigen, dan kun je de vispas tegen contante betaling ophalen bij onze secretaris
Na 1 april 2023 moeten de niet uitgegeven vispassen van de leden  weer terug gestuurd naar Sportvisserij Nederland

Dhr. F. Evink
Gerstakker 3
Wezep
Wel graag even van te voren bellen  06 21248209

 

 

 Geachte Leden,

Om de beter te op de hoogte zijn waar we de wedstrijden houden en eventuele wijzigingen heb ik een whatsapp aangemaakt onder de naam  O.K.O WEDSTRIJDEN.
Om gebruik te maken van deze WHATSAPP kun  je via   info@hsv-oko.nl  aanmelden en je telefoon nummer en je naam naar mijn toe mailen.
Onder vermelding van whats app wedstrijden.
Ik kan  je dan aanmelden voor deze app, en zo blijf je kort voor de wedstrijd op de hoogte waar we vissen.
Wel blijven de borden voor de wedstrijd op de hoek Zwarteweg Kleine Woldweg van kracht.

Met Vriendelijke groet,
Frank Evink.

 
 

 

 

 


Geachte Leden,

Wie wil mijn belangeloos helpen na september met het opzetten van een nieuwe site voor  O.K.O,
Met o.a.  foto's album plaatsen, uitslagen, overzicht viswater, vispas digitaal aanvragen en goed overzichtelijk maken.

Als je belangstelling heb bel me dan even op 06 21248209 of mail naar: info@hsv-oko.nl
F. Evink
Sec. H.S.V. O.K.O


 

 

 

Vispas verkoop 2024

Beste Leden,

In de leden vergadering van 2023 is besloten dat we de senioren vispas voor 2024 moeten verhogen met   2,50  dit met extra kosten voor sportvisserij Nederland die aan de hengelsportvereniging worden door berekent
Voor onze jeugdleden worden
1,50 extra kosten door berekend.


Een ieder die nog geen vispas heeft ontvangen, heeft geen automatisch incasso ingevuld.
Mocht jullie de vispas voor het jaar 2020 nog willen bemachtigen, dan kun je voor 1 mei contact op nemen met Dhr. F. Evink
Na 1 mei worden ze terug verstuurd naar Sportvisserij Nederland
Als jullie bedenken om toch nog de vispas willen bemachtigen, dan moeten jullie de vispas bij een van de winkeliers weer een nieuwe kopen en komen er weer extra inschrijf kosten over heen.

Er zijn vissers onder onze leden die wel eens willen weten hoe een vispas is opgesplitst in de kosten van onze vereniging
Wat wij als club in 2023 af moeten afdragen aan Sportvisserij Nederland en Sportvisserij Oost Nederland is het volgende:

Voor een senioren vispas moet wij als club afdragen aan Sportvisserij Nederland   15,00 en aan sportvisserij Oost Nederland   11,65 Totaal   26,65
Voor een jeugd vispas moet wij als club afdragen aan Sportvisserij Nederland         4,50 en aan sportvisserij Oost Nederland     1,38 Totaal     5,88
Voor een extra vispas moet wij als club afdragen aan Sportvisserij Nederland         3,50 en aan sportvisserij Oost Nederland   11.65 Totaal   15,15
 

 

 

 
 
 

                  

 

Automatische incasso
Met ingang van 1 november  wordt de contributie van u bankrekening afgeschreven als u automatische incasso heeft ingevuld,  waarom zo vroeg.  Dit  i.v.m.   56 dagen  terug boekingsrecht  voor 1 januari 2023 .

Als men na 1 Januari 2023 de vispas nog niet heeft betaald komt er   5.00 extra administratie kosten er over heen er worden de prijzen van de winkeliers gehandhaafd.

 

Adres wijziging

 Een ieder die een adres wijziging wil door geven of de gegevens niet correct zijn op de vispas moet dit voor 1 okt. door  geven via de e mail
 ( info@hsv-oko.nl )

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
     
       
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

                                            Zeehengelsport nieuws