NIEUWS 

 


 

Hengelsportvereniging  O.K.O  Oosterwolde

  Organiseert een Jeugd viscursus 2023

 

Deze cursus is hoofdzakelijk bedoeld voor recreatie jeugdvissers die een paar keer per jaar gaan vissen.

Natuurlijk zijn ook  jeugd wedstrijdvissers van harte welkom.

Deze cursus word gehouden bij  de familie A. Riezebos Vierhuizenweg 16 8096 RP Oldebroek.

De datums van de cursus zijn op  18, 25 april  en  2 mei  deze laatste wordt aan het kooiveen gehouden er is tevens een kleine wedstrijd aan verbonden

Aanvang 19.00 tot 20.30

Les materiaal word voor gezorgd.

De avonden bestaan o.a. uit haken aanzetten,  snoertjes maken, uitpeilen van de dobber, voertje maken en de laatste ook nog een wedstrijd onder de deelnemers .

Deelname aan de cursus is geheel gratis en is bedoeld voor jeugdleden.

Is men nog geen lid, dan kan iedereen de eerste avond van de cursus op geven als nieuw lid.

 

Inlichtingen: F. Evink  06-21248209,  J. Schreurs 0525-632943  R.v. Asselt 0525- 680891 

 


  

 

Jeugdavond 2023

 

Op vrijdag 3 februari hadden we onze jaarlijkse jeugdavond die we mochten houden bij de familie A. Riezebos aan de vierhuizenweg in Oldebroek.
Op deze avond werden een aantal rondjes bingo gespeeld en de prijzen zijn beschikbaar gesteld door Ubink wezep en Gardenbroek Elburg.
Ook werden we deze avond voor zien van een broodje met een snack er op en het drinken werd ook niet vergeten.
Teven werden de prijs winaars van 2022 gehuldigd  door een van onze bestuursleden.

Groep: A.
1. Keano Jansen          616 cm en   9 punten
2. Jasper Kroneman     769 cm en 10 punten
3. Joel v.d. Vechte       531 cm en 11 punten

Groep: B.
1. Aron Riezebos      554 cm en 10 punten
2. Chris Westerink    248 cm en 19 punten
3. Milan Bleij            547 cm en 20 punten

Generaal kampioen  met de meeste aantal cm aan vis was Jasper Krooneman  769 cm
De grootste vis werd gevangen door Aron Riezebos 25cm
Onze dank gaat uit aan de fam. Riezebos ,Ubink Wezep en Gardenbroek Elbug die deze avond hebben gesponsord.

 

 

 

 

 

Agenda ledenvergadering  H.S.V.  O.K.O  2024

1. Opening door de voorzitter.

2. Behandeling notulen 2023
 

3. Mededeling bestuur.

4. Financieel overzicht 2023
.

    Een nieuw kascontrole vrijwilliger

5. Huldiging kampioenen 2023

Pauze.

6. Bestuursverkiezing 2023

7. Rondvraag.
 

8. Wvnttk.

9. Sluiting.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte Leden

De vispassen van 2023 zijn uitgegeven aan de leden die automatische incasso hebben.
Mocht je geen automatische incasso hebben, maar toch de vispas van 2023 willen bemachtigen, dan kun je de vispas tegen contante betaling ophalen bij onze secretaris
Na 1 april 2023 moeten de niet uitgegeven vispassen van de leden  weer terug gestuurd naar Sportvisserij Nederland

Dhr. F. Evink
Gerstakker 3
Wezep
Wel graag even van te voren bellen  06 21248209

 

 

 Geachte Leden,

Om de beter te op de hoogte zijn waar we de wedstrijden houden en eventuele wijzigingen heb ik een whatsapp aangemaakt onder de naam  O.K.O WEDSTRIJDEN.
Om gebruik te maken van deze WHATSAPP kun  je via   info@hsv-oko.nl  aanmelden en je telefoon nummer en je naam naar mijn toe mailen.
Onder vermelding van whats app wedstrijden.
Ik kan  je dan aanmelden voor deze app, en zo blijf je kort voor de wedstrijd op de hoogte waar we vissen.
Wel blijven de borden voor de wedstrijd op de hoek Zwarteweg Kleine Woldweg van kracht.

Met Vriendelijke groet,
Frank Evink.

 
 

 

 

 


Geachte Leden,

Wie wil mijn belangeloos helpen na september met het opzetten van een nieuwe site voor  O.K.O,
Met o.a.  foto's album plaatsen, uitslagen, overzicht viswater, vispas digitaal aanvragen en goed overzichtelijk maken.

Als je belangstelling heb bel me dan even op 06 21248209 of mail naar: info@hsv-oko.nl
F. Evink
Sec. H.S.V. O.K.O


 

 

 

Vispas verkoop 2023

Beste Leden,

In de leden vergadering van 2023 is besloten dat we de senioren vispas voor 2024 moeten verhogen met   2,50  dit met extra kosten voor sportvisserij Nederland die aan de hengelsportvereniging worden door berekent
Voor onze jeugdleden worden geen extra kosten door berekend.


Een ieder die nog geen vispas heeft ontvangen, heeft geen automatisch incasso ingevuld.
Mocht jullie de vispas voor het jaar 2020 nog willen bemachtigen, dan kun je voor 1 mei contact op nemen met Dhr. F. Evink
Na 1 mei worden ze terug verstuurd naar Sportvisserij Nederland
Als jullie bedenken om toch nog de vispas willen bemachtigen, dan moeten jullie de vispas bij een van de winkeliers weer een nieuwe kopen en komen er weer extra inschrijf kosten over heen.

Er zijn vissers onder onze leden die wel eens willen weten hoe een vispas is opgesplitst in de kosten van onze vereniging
Wat wij als club in 2023 af moeten afdragen aan Sportvisserij Nederland en Sportvisserij Oost Nederland is het volgende:

Voor een senioren vispas moet wij als club afdragen aan Sportvisserij Nederland   15,00 en aan sportvisserij Oost Nederland   11,65 Totaal   26,65
Voor een jeugd vispas moet wij als club afdragen aan Sportvisserij Nederland         4,50 en aan sportvisserij Oost Nederland     1,38 Totaal     5,88
Voor een extra vispas moet wij als club afdragen aan Sportvisserij Nederland         3,50 en aan sportvisserij Oost Nederland   11.65 Totaal   15,15
 

 

 

 
 
 

                  

 

Automatische incasso
Met ingang van 1 november  wordt de contributie van u bankrekening afgeschreven als u automatische incasso heeft ingevuld,  waarom zo vroeg.  Dit  i.v.m.   56 dagen  terug boekingsrecht  voor 1 januari 2023 .

Als men na 1 Januari 2023 de vispas nog niet heeft betaald komt er   5.00 extra administratie kosten er over heen er worden de prijzen van de winkeliers gehandhaafd.

 

Adres wijziging

 Een ieder die een adres wijziging wil door geven of de gegevens niet correct zijn op de vispas moet dit voor 1 okt. door  geven via de e mail
 ( info@hsv-oko.nl )

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
     
       
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

                                            Zeehengelsport nieuws