NIEUWS 

 
 

 Extra wedstrijden In het voorjaar en najaar 2019

In het voorjaar 23 en 30 maart en in het najaar 2 en 9 november worden een paar losse wedstrijden georganiseerd aan het grachtenweg in Oosterwolde.
Elk lid is van harte welkom, er zijn individuele prijzen te winnen in vorm van waardebonnen.
Voor meer informatie beleen van de bestuursleden.
 

 
 

Algemene ledenvergadering hengelsportvereniging O.K.O 2019

Op vrijdag 22 februari 2019 vind de jaarlijkse ledenvergadering plaats in de Blokhut bij de fam. B.v.d.Hardenberg  Zwarteweg 99  Oosterwolde.
De zaal in om 19.30 open en de vergadering begint om 20.00 elk lid is van harte welkom en de koffie staat klaar.
Komt allen en maak je wensen kenbaar zo dat wij het kunnen proberen uit te voeren.

Agenda ledenvergadering  H.S.V.  O.K.O  2019.

1. Opening door de voorzitter.
2. Behandeling notulen 2018
3. Mededeling bestuur.
4. Financieel overzicht 2018.
    Een nieuw kascontrole vrijwilliger.
5. Huldiging kampioenen 2018
    Pauze.
6. Bestuursverkiezing 2018
7. Rondvraag.
8. Wvnttk.
9. Sluiting.

DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 2018


Algemene Ledenvergadering van 23 februari 2018  In de Blokhut bij de fam. v.d. Hardenberg.

1. Opening:

Om 20.10 uur opende de voorzitter de vergadering en heette alle aanwezigen een hartelijk welkom. Onder de  aanwezigen waren 5 leden en 4 bestuursleden.

 2. Notulen ledenvergadering 24 februari 2017:

Er lagen een aantal exemplaren op tafel, en iedereen heeft ze kunnen lezen. Tevens waren de notulen vermeld op onze site, daarnaast is het mogelijk om de notulen per email te ontvangen.

Er waren geen op of aanmerkingen, zodat de notulen onveranderd zijn goed gekeurd en vastgesteld.

 3. Mededeling bestuur:

Er ligt een voorstel om in het voorjaar en najaar een 2 wedstijden in eigen water te vissen als hier animo voor is. Hier voor was er wel belangstelling. Er is besloten om de wedstrijden op 7 en 14 april te houden in eigen water de loting zal om 8.00 zijn en vissen om 8.30 tot 11.30 , de datums voor het najaar worden nader bekeken.

 4. Financieel overzicht 2017:

De penningmeester gaf een korte toelichting van dit overzicht. Er waren geen op of aanmerkingen over het financieel overzicht. Verder heeft de kascommissie geen onvolkomenheden gevonden en adviseert de Algemene Ledenvergadering het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiλle beleid, dit wordt door vergadering verleend. De voorzitter bedankt de kascommissie  bestaande uit dhr. W.v Asselt  en dhr. A Schoonhoven voor het contoleren van de kas.

Dhr. W.v Asselt is aftredend voor de kascommissie, voor 2019 heeft zich dhr. H.J. Leusink aangemeld om dhr. A.Schoonhoven te versterken bij het controleren van de kas onze dank hiervoor.

 5. Huldiging kampioenen 2017:

 Competitie Oosterwolde

1e T.G.v. Brummen

11  punten

2313  cm

2e  F. Evink

19  punten

1770  cm

3e  A.v.d. Hardenberg

21  punten

1671  cm

4e  K. Bleij

22  punten

1848  cm

5e  H.J. Leusink

22  punten

1552  cm

 Competitie Polder

1e  F. Evink

18 punten

23194 gr

2e T.G.v. Brummen

29 punten

18225 gr

3e  J. Schreurs

33 punten

17405 gr

 Clubkampioen 2017  T.G.v. Brummen  met 3 punten

 

6. Bestuursverkiezing:

Dhr. F. Evink ( secretaris ) en bestuurslid  dhr. E.v. Kolthoorn zijn  aftredend, maar wel herkiesbaar.

Ze zijn zonder tegen stemmen herkozen.

 8. Rondvraag:

Dhr R. Jansen: Er staan bepalingen op de verenigingskaart over het niet meenemen van de snoek. Zouden jullie dit niet kunnen veranderen. Er is besloten om met ingang van dit jaar de landelijke bepaling in acht te nemen  over het mee nemen van de vis.

Dhr A. v.d. Hardenberg: Als mijn zoon zo een keertje mee wil vissen mag dat dan. Dit mag als hij samen met een persoon vist die wel een geldige vispas heeft van het water waar hij in mag vissen.

 9. Sluiting:

Om 21.00 uur maakte de voorzitter een einde aan de vergadering en bedankte alle aanwezigen voor de belangstelling en wenste ons allen een goed, en visrijk en vooral niet te vergeten  een sportief seizoen toe.

 
R.v.Asselt                                    E.v. Asselt-Boonestro                              F. Evink

Voorzitter:                                   Penningmeester:                                      Secretaris:

 

 

Geachte wedstrijdvissers,

Aangezien ze de haven van Elburg hebben uitgebreid, en er nu weinig ruimte om te parkeren voor de loting van onze polderwedstrijden is er besloten om vanaf de heden te loten op het grasveldje tegenover het Veluws strandbad .

Voor de dagwedstrijd in Oosterwolde hebben we besloten om bij de voorzitter thuis  aan de Zuiderzeestraatweg 13 de loting , pauze en de prijsuitreiking  te verrichten dit scheelt ons enorm veel sleepwerk  voor de versnapering en hebben tevens alles ook bij hand.

Waardebonnen.
Op de waardebonnen staat dat je ze ook in kunnen leveren bij slagerij van Asselt.
We moeten mededelen, dat dit niet meer mogelijk is, wegens sluiting van de winkel.

 

 

 

 Geachte Leden,

Om de beter te op de hoogte zijn waar we de wedstrijden houden en eventuele wijzigingen heb ik een whatsapp aangemaakt onder de naam  O.K.O WEDSTRIJDEN.
Om gebruik te maken van deze WHATSAPP kun  je via   info@hsv-oko.nl  aanmelden en je telefoon nummer en je naam naar mijn toe mailen.
Onder vermelding van whats app wedstrijden.
Ik kan  je dan aanmelden voor deze app, en zo blijf je kort voor de wedstrijd op de hoogte waar we vissen.
Wel blijven de borden voor de wedstrijd op de hoek Zwarteweg Kleine Woldweg van kracht.

Met Vriendelijke groet,
Frank Evink.

 
 

 

 

 


Geachte Leden,

Wie wil mijn belangeloos helpen na september met het opzetten van een nieuwe site voor  O.K.O,
Met o.a.  foto's album plaatsen, uitslagen, overzicht viswater, vispas digitaal aanvragen en goed overzichtelijk maken.

Als je belangstelling heb bel me dan even op 06 21248209 of mail naar: info@hsv-oko.nl
F. Evink
Sec. H.S.V. O.K.O


 

 

 

Vispas verkoop 2018

Beste Leden,

In de leden vergadering van 2017 is besloten dat we de senioren vispas voor 2018 moeten verhogen met €  2,00  dit met extra kosten voor sportvisserij Nederland die aan de hengelsportvereniging worden door berekent
Voor onze jeugdleden worden geen extra kosten door berekend.


Een ieder die nog geen vispas heeft ontvangen, heeft geen automatisch incasso ingevuld.
Mocht jullie de vispas voor het jaar 2018 nog willen bemachtigen, dan kun je voor 1 mei contact op nemen met Dhr. F. Evink
Na 1 mei worden ze terug verstuurd naar Sportvisserij Nederland
Als jullie bedenken om toch nog de vispas willen bemachtigen, dan moeten jullie de vispas bij een van de winkeliers weer een nieuwe kopen en komen er weer extra inschrijf kosten over heen.

Er zijn vissers onder onze leden die wel eens willen weten hoe een vispas is opgesplitst in de kosten van onze vereniging
Wat wij als club in 2015 af moeten afdragen aan Sportvisserij Nederland en Sportvisserij Oost Nederland is het volgende:

Voor een senioren vispas moet wij als club afdragen aan Sportvisserij Nederland  € 14,00 en aan sportvisserij Oost Nederland  € 9,28 Totaal  € 23,28
Voor een jeugd vispas moet wij als club afdragen aan Sportvisserij Nederland        € 4,50 en aan sportvisserij Oost Nederland  € 1,27 Totaal  € 5,77
Voor een extra vispas moet wij als club afdragen aan Sportvisserij Nederland         € 3,50 en aan sportvisserij Oost Nederland  € 9,28 Totaal  € 12,78
 

 

 

 
 
 

                  

 

Automatische incasso
Met ingang van 1 november  wordt de contributie van u bankrekening afgeschreven als u automatische incasso heeft ingevuld,  waarom zo vroeg.  Dit  i.v.m.   56 dagen  terug boekingsrecht  voor 1 januari 2017 .

Als men na 1 Januari 2017 de vispas nog niet heeft betaald komt er  € 5.00 extra administratie kosten er over heen er worden de prijzen van de winkeliers gehandhaafd.

 

Adres wijziging

 Een ieder die een adres wijziging wil door geven of de gegevens niet correct zijn op de vispas moet dit voor 1 okt. door  geven via de e mail
 ( info@hsv-oko.nl )

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


 

 

 

 
===
       
       

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

                                            Zeehengelsport nieuws