NIEUWS 

 

Geachte Leden,

Hierbij vraag ik jullie aandacht voor het volgende.

Het is inmiddels bijna een traditie geworden dat de Rabobank in het voorjaar de Clubkas campagne organiseert.
In 2011 heeft de Rabobank, om het verenigingsleven te steunen, het Rabobank Clubkas Fonds geďntroduceerd.
Inmiddels is dit fonds omgedoopt tot de Clubkas Campagne.
De Rabobank stelt jaarlijks een bedrag voor de Clubkas Campagne ter beschikking.

Elk jaar mogen de leden van de Rabobank  Noord-Veluwe hun stem uitbrengen op hun favoriete vereniging.
Elke stem is hierbij geld waard. In het verleden vertegenwoordigde elk stem een waarde tussen de  € 5,- en  € 10,-
Dus …. Hoe meer stemmen er op onze vereniging worden uitgebracht , des te meer geld krijgt onze vereniging.
Echter, alleen leden van Rabobank mogen hun stem uitbrengen. 
Om lid te worden kunt een verzoek indienen bij de Rabobank.
Het lidmaatschap van Rabobank ia overigens kosteloos.

Het aanvragen van het lidmaatschap kan middels bij de onderstaande link.

https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/lid-worden/?c=context&lword=Noord-Veluwe

Indien u  voor  1 maart lid wordt van Rabobank Noord Veluwe , kunt u dit jaar nog stemmen.

Leden ontvangen uiterlijk  16 maart van de Rabobank een uitnodiging om 2 stemmen uit te brengen op je favoriete vereniging.
Vervolgens mag u tot uiterlijk 9 april uw stemmen uitbrengen.

Het bestuur van hengelsportvereniging O.K.O heeft onze vereniging evenals voorgaande jaren aangemeld voor de Rabobank Clubkas Campagne.

Wij verzoeken u – als lid van Rabobank – ons te steunen door uw stemmen uit te brengen op onze Hengelsportvereniging  O.K.O  Oosterwolde.

Dus :  Stem op Hengelsportvereniging O.K.O  Oosterwolde.

Met vriendelijke groet,
F. Evink.
Secr . O.K.O

 

 

Algemene ledenvergadering Hengelsportvereniging  O.K.O  2018 in de " Blokhut" aan de Zwatreweg 99 bij       Fam. v.d Hardenberg

Op vrijdag 23 februari 2018 vind de jaarlijkse ledenvergadering plaats in de Blokhut bij de fam. B.v.d. Hardenberg auto's aan de Zwarteweg 99 in Oosterwolde.

De zaal in om 19.45 open en de vergadering begint om 20.00 elk lid is van harte welkom en de koffie staat klaar.
Komt allen en maak je wensen kenbaar zo dat wij het kunnen proberen uit te voeren.


    Agenda ledenvergadering  H.S.V. O.K.O  2018.
    1. Opening door de voorzitter.
    2. Behandeling notulen 2017
    3. Mededeling bestuur.
    4. Financieel overzicht 2017
        Een nieuw kascontrole vrijwilliger.
    5. Huldiging kampioenen 2017
        Pauze.
     6. Bestuursverkiezing 2018
     7. Rondvraag.
     8. Wvnttk.
     9. Sluiting

 

 

 

 


Geachte Leden,

Wie wil mijn belangeloos helpen na september met het opzetten van een nieuwe site voor  O.K.O,
Met o.a.  foto's album plaatsen, uitslagen, overzicht viswater, vispas digitaal aanvragen en goed overzichtelijk maken.

Als je belangstelling heb bel me dan even op 06 21248209 of mail naar: info@hsv-oko.nl
F. Evink
Sec. H.S.V. O.K.O


 

 

 

Vispas verkoop 2018

Beste Leden,

In de leden vergadering van 2017 is besloten dat we de senioren vispas voor 2018 moeten verhogen met   2,00  dit met extra kosten voor sportvisserij Nederland die aan de hengelsportvereniging worden door berekent
Voor onze jeugdleden worden geen extra kosten door berekend.


Een ieder die nog geen vispas heeft ontvangen, heeft geen automatisch incasso ingevuld.
Mocht jullie de vispas voor het jaar 2018 nog willen bemachtigen, dan kun je voor 1 mei contact op nemen met Dhr. F. Evink
Na 1 mei worden ze terug verstuurd naar Sportvisserij Nederland
Als jullie bedenken om toch nog de vispas willen bemachtigen, dan moeten jullie de vispas bij een van de winkeliers weer een nieuwe kopen en komen er weer extra inschrijf kosten over heen.

Er zijn vissers onder onze leden die wel eens willen weten hoe een vispas is opgesplitst in de kosten van onze vereniging
Wat wij als club in 2015 af moeten afdragen aan Sportvisserij Nederland en Sportvisserij Oost Nederland is het volgende:

Voor een senioren vispas moet wij als club afdragen aan Sportvisserij Nederland  € 14,00 en aan sportvisserij Oost Nederland  € 9,28 Totaal  € 23,28
Voor een jeugd vispas moet wij als club afdragen aan Sportvisserij Nederland        € 4,50 en aan sportvisserij Oost Nederland  € 1,27 Totaal  € 5,77
Voor een extra vispas moet wij als club afdragen aan Sportvisserij Nederland         3,50 en aan sportvisserij Oost Nederland  € 9,28 Totaal  € 12,78
 

 

 

 

 

 
 

                  

 

Automatische incasso
Met ingang van 1 november  wordt de contributie van u bankrekening afgeschreven als u automatische incasso heeft ingevuld,  waarom zo vroeg.  Dit  i.v.m.   56 dagen  terug boekingsrecht  voor 1 januari 2017 .

Als men na 1 Januari 2017 de vispas nog niet heeft betaald komt er  € 5.00 extra administratie kosten er over heen er worden de prijzen van de winkeliers gehandhaafd.

 

Adres wijziging

 Een ieder die een adres wijziging wil door geven of de gegevens niet correct zijn op de vispas moet dit voor 1 okt. door  geven via de e mail
 ( info@hsv-oko.nl )

 

 

 

 
 

 

Algemene Ledenvergadering van 24 februari 2017
in het clubhuis van de skeelerbaan“De Wijhe – Ruit ” in Oldebroek.

 1. Opening:

Om 20.00 uur opende de voorzitter de vergadering en heette alle aanwezigen een hartelijk welkom. Onder de aanwezigen waren 4 leden en 5 bestuursleden.

 2. Notulen ledenvergadering 26 februari 2016:

Er lagen een aantal exemplaren op tafel, en iedereen heeft ze kunnen lezen. Tevens waren de notulen vermeld op onze site, daarnaast is het mogelijk om de notulen per email te ontvangen.

Er waren geen op of aanmerkingen, zodat de notulen onveranderd zijn goed gekeurd en vastgesteld.

 3. Mededeling bestuur:

3.1 Puntentelling wedstrijden:  Om de competitie spannender te houden is er een voorstel om de puntentelling te veranderen, dat betekent als men aanwezig is en geen vis vangt dat je geen 5 punten meer krijgt als de laatste die vis heeft gevangen maar 3  punten meer. Is men niet aanwezig dan krijg je 10 punten extra . Met algemene stemming is dit aanvaard.
3.2 Contributie verhoging 2018.  Sportvisserij Nederland en de Federatie Oost Nederland heeft besloten om de  afdracht te verhogen voor de verenigingen in Nederland. Dat betekend dat wij dit door moeten berekenen naar onze leden om de vereniging in stand te houden. Er is besloten om de contributie voor de senioren met € 2.00 te verhogen naar € 37.00 . Voor onze jeugdleden wordt er geen verhoging  berekend.

4. Financieel overzicht 2016:
 

De penningmeester gaf een korte toelichting van dit overzicht. Er waren geen op of aanmerkingen over het financieel overzicht.
Verder heeft de kascommisie geen onvolkomenheden gevonden en adviseert de Algemene ledenvergadering het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid, dit wordt door de vergadering verleend.
De voorzitter bedankte de kascommisie bestaande uit dhr. H.J. Leusink en dhr. A Schoonhoven voor het contoleren van de kas .
Dhr. H.J. Leusink is aftredend voor de kascommissie, voor 2018 heeft zich dhr. W v. Asselt aangemeld om dhr. A.Schoonhoven te versterken bij het controleren van de kas onze dank hiervoor.

 

 

 5. Huldiging kampioenen 2016

 Competitie Oosterwolde

1eA. Schreurs

12  punten

1898  cm

2e  A. Schoonhoven

14  punten

1907  cm

3eH.J. Leusink

16  punten

1571  cm

4e  F. Evink

19  punten

1739  cm

5eE.v. Kolthoorn

20  punten

1733  cm

 Competitie Polder

1e  E.v. Kolthoorn

19 punten

21906 gr

2e  A. Schoonhoven

21 punten

10903 gr

3eT.G.v. Brummen

21 punten

  9917 gr

 Clubkampioen 2016 A. Schoonhoven  met 4 punten

 6. Bestuursverkiezing:

Mevr.  E.v. Asselt- Boonestro  ( penningmeester ) en bestuurslid  dhr. T.G.v. Brummen zijn  aftredend, maar wel herkiesbaar.

Ze zijn zonder tegen stemmen herkozen.

 8. Rondvraag:

Onder de aanwezigen was er niemand die iets te melden had.

 9. Sluiting:

Om 21.00 uur maakte de voorzitter een einde aan de vergadering en bedankte alle aanwezigen voor de belangstelling en wenste ons allen een goed, en visrijk en vooral niet te vergeten  een sportief seizoen toe.

 R.v.Asselt                                    E.v. Asselt-Boonestro                              F. Evink

Voorzitter:                                   Penningmeester:                                      Secretaris:

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


 

 

 

 
===
       
       

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

                                            Zeehengelsport nieuws